Menu
Your Cart

Politica de confidențialitate și cookieuri

Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

Noi, la Mediastore.ro, respectăm intimitatea dvs. și ne angajăm să protejăm confidențialitatea asupra datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat vor fi colectate si prelucrate de către Mediastore.ro  numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si  conform  abrogarii  Directivei 95/46/CE (“Regulament”), pentru a descrie regulile si practicile noastre în ceea ce privește colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale ale persoanelor fizice. Menținerea siguranței datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate este de o importanță capitală pentru Mediastore.ro. Toate datele personale prelucrate de catre noi sunt supuse unor standarde stricte pentru a ne asigura că prelucrarile sunt sigure și că se mențin niveluri adecvate de confidențialitate. Persoanelor neautorizate nu li se permite accesul la datele cu caracter personal. Mediastore.ro  adopta măsuri tehnice si organizatorice rezonabile și adecvate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii.

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, utilizarea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 „Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 „Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; Mediastore.ro  prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților;

Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe Mediastore.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.

- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal.

- dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor.

- dreptul la restricționarea prelucrării.

 - dreptul la portabilitatea datelor.

 - dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat.

- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

 

În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

     În acest sens, Mediastore.ro  va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Vom pastra datele dumneavoastra timp de 10 ani de la data furnizarii lor catre noi, sau pe durata necesara pentru a ne conforma unor obligatii legale sau pentru a putea raspunde unor pretentii in legatura cu dosarul sau contractul respectiv, dupa caz.

Mai mult, Mediastore.ro se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Mediastore.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, imputerniciti ai Mediastore.ro ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de Mediastore.ro, conform conditiilor din prezenta Politica.

 

Utilizarea modulelor cookie 

Un modul cookie este, de obicei, un volum mic de date trimis pe computerul dvs. de pe un site web și stocat în browserul dvs. web în timp ce navigați pe un site web. Când navigați din nou pe același site web, datele stocate în modulul cookie pot fi recuperate de site-ul web pentru a-l notifica referitor la activitatea dvs. anterioară. Pentru a citi mai multe informații referitoare la aceste tehnologii și la modul în care funcționează, consultați https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Din când în când, un fișier de tip „cookie” poate fi plasat pe computerul dvs., pentru a îmbunătăți eficiența acestui Site și/sau a serviciilor pe care vi le oferă Mediastore.ro. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte module cookie. Puteți modifica setările dvs. pentru a refuza toate modulele cookie sau pentru a vă înștiința atunci când se trimite un modul cookie.

Această Politică de confidențialitate detaliază modul în care Mediastore.ro utilizează modulele cookie, fișierele de tip cookie și tehnologiile de pe Site. Dacă vizitați Site-ul și setările browserului dvs. acceptă module cookie, Mediastore.ro consideră că acest lucru este un consimțământ explicit cu utilizarea modulelor cookie de către Mediastore.ro.

Scopurile utilizării modulelor cookie
Utilizarea anumitor module cookie este necesară pentru a executa funcțiile de bază de pe Site. Aceste module cookie sunt esențiale pentru funcționarea Site-ului și sunt necesare pentru a vă oferi o experiență plăcută când vizitați Site-ul. 

De asemenea, Mediastore.ro poate utiliza module cookie pentru a vă oferi servicii și produse superioare. Aceste module cookie sunt utilizate, spre exemplu, pentru îmbunătățirea site-ului, personalizare și publicitate. În ceea ce vă privește, acest lucru înseamnă că Site-ul poate reține, spre exemplu, opțiunile de limbă și țară pe care le-ați selectat. Mediastore.ro realizează, de asemenea, prelucrarea analitică pentru a descoperi, spre exemplu, ce anume este popular în rândul utilizatorilor (neîncălcându-se dreptul la protecția datelor cu caracter personal).

Mediastore.ro analizează unde este accesat conținutul Site-ului astfel încât să îl aranjeze pentru cea mai bună experiență posibilă a utilizatorului. Mediastore.ro contorizează, de asemenea, clicurile pe inserturile “Like” și “Tweet” și ce conținut al Site-ului a fost partajat sau menționat. Aceste module cookie contribuie la personalizarea conținutului de pe Site, afișându-vă, spre exemplu, bannere și recomandări dedicate. De asemenea, Mediastore.ro analizează ce tipuri de referințe sunt utilizate pentru accesarea Site-ului, pentru a evalua eficiența campaniilor și a promoțiilo. Mediastore.ro  utilizează aceste module cookie pentru a folosi reclame.

Perioada de stocare a informațiilor depinde de tipul de module cookie folosite. Modulele cookie de sesiune expiră la închiderea browserului, în timp ce modulele cookie persistente au, de obicei, date de expirare între două luni și doi ani.